Ana Sayfa / Kişisel ve Kurumsal Koçluk (Tümü) / Dr.İnci Şen’le Yaşam Koçluğu Üzerine

Dr.İnci Şen’le Yaşam Koçluğu Üzerine

 1. İnci Şen, International Coaching İnstitute Başkanı ve Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir Dr. İnci Şen?

 

Bu konuda 2 yıldır  çok ciddi tecrübeler edindim ve önemli çalışmalar yaptım.  Bankalardan iş yerlerine, iş dünyasına hizmet veriyorum  politikacılar futbol  dünyasıda bu konuda hizmet verdiğim sektörler arasındadır.

Uluslararası Koçluk Enstitüsü Başkanı (International Coaching Institute Director) Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı olarak, eğitimini Almanya ve Türkiye’de  tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimim Almanya’da gerçekleştirdim. Senelerce yetişkin psikiyatrisinde çalıştıktan sonra  Essen Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde dört sene göçmenler başta olmak üzere çeşitli psikiyatrik konularda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmıştım.  Son yıllarda Almanya’da birikimlerini kendi polkliniğindeki çalışmaları ile sürdürdüm. Bilimsel çalışmalarım yanında üç yıl koçluk eğitimi almıştır. Uluslararası alanda bu konuda hizmet vermekteyim. Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Mütevelli Heyet Üyesi’yim.  Çalışmalarıma halen İstanbul’da devam etmekteyim.  

 

 1. International Coaching İnstitute ne iş yapar? International Coaching İnstitute hakkında bilgi verir misiniz?

İnternational Coaching Institute 2013 ‘te Silivride faaliyete geçecek olan TAVAK Vakfının Avrupadan 12 Üniversitesiyle kuracak olduğu Avrupa Üniversitesinin bir bölümü Türkiyede ilk defa böyle bir kuruluş faaliyete geçti. Hedefimiz Koçluk hizmeti vermenin yanında Türkiye deKoçlara yönelik eğitimi de vermek istememiz 2013 yılında Koçlara yönelik böyle bir faaliyete başlayacağız.

Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinde koçluk, ekonomide tamamiyle yerleşmiş bir kurum durumuna gelmiştir. Özellikle 82 milyonluk Almanya’da ekonomi koçluğu her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ekonomiye yönelik koçları hazırlayan ve uluslararası alanda tanınan POP Koçluk Kurumu bu konuda iki senelik seminerlerle ekonomiye yönelik koçları hazırlamaktadır. Avrupa’da böylece koçluk görevini yapacak kişiler özellikle ciddi üniversite eğitimi görmüş, psikiyatri ve psikoloji eğitimi almış, bunun yanında ekonomi, spor, politika gibi konularda deneyim kazanan kişilerden oluşmaktadır.

 

Avrupa Birliği’nin lider ülkesi Almanya bu konuda eğitim verdiği koçları Doğu Avrupa’ya yöneltmektedir. Bugün Baltık ülkeleri başta olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesinde Almanya’da eğitim almış koçlar ekonomi konusunda liderlere ve üst düzey yöneticilere yön vermektedirler. Böylece liderler özgüven kazanma konusunda koçlardan eğitim almakta, tarafsız bakış, insanları ikna etme ve karşılıklı iletişim kurma konusunda deneyim kazanmaktadır.

Almanya’dan koçluk eğitimi aldıktan sonra uluslararası alanda bu konuda çalışmalarına devam etmekteyim.

 1. Yaşam Koçu denilince ülkemizde akla gelen isimler arasında yer alıyorsunuz. Ne demek Yaşam Koçu? Yaşam Koçu denilince ne anlamalıyız?

Türkiye de yaşam Koçu olarak 2 yılda  iyi bir mesafe edindim. Yaşam koçu olarak, spor , sporcu ,politikacı iş dünyası başta olmak üzere tüm sektörde çalışan insanların fakat bir adım daha ileri gidelim. Öğrencilerin öğretim üyelerinin ihtiyaç duyduğu bir öğretim sistemidir. Yaşam koçu denildiği zaman gerçekten sanat dünyasının insanlarınıda nerelerde neler yapılacağı belirli olaylara karşı nasıl tepki verileceğini  eğitim yolunu aktaran bir branştır.

 

 1. Yaşam Koçları ne iş yaparlar? Yaşam Koçluğu’nun ülkemizdeki tarihçesi ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?

 

Son senelerde yöneticilerin, kurumların ve kişilerin sorun çözme yeteneklerini geliştirme anlamında profesyonel anlamda koçluğa olan talepleri ciddi bir şekilde artmıştır. Bu Türkiye’deki insanların ve kurumların da Koç’luk konusunda bilinç düzeylerinin arttığının göstergesidir.

Özellikle koçluğun ekonomik boyutları ortaya çıkmaktadır. Bir çok meslek odası veya ticaret odaları üyelerine koçluk hizmetleri sunma konusunda atılımlar yapmakta ve koçluk kuruluşlarıyla anlaşmaya girmektedir. Bu gelişmeler Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın diğer ülkelerinde on yıl önce ortaya çıkmış bulunmaktadır. Özellik bir çok Uluslararası Koçluk Kurumları UKIK, koçluk, psikodinamik ve yönetici seçimleri konusunda hizmetler alınmaktadır. Avrupa Birliği sınırları içinde bunun en geliştiği ülkelerin başında da Almanya gelmektedir. Almanya’da  psikiyatriden sonra aldığım koçluk eğitimleri sürecinde bu gelişmeyi yerinde tespit etmiş bulunmaktayım.

 1. Yaşam Koçluğu başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde ön planda olan bir uzmanlık alanı. Yaşam Koçluğu’nu bu saydığım ülkelerle kıyaslamalı olarak ülkemiz özelinde değerlendirir misiniz?

 

Koçluk ilke ve düzenlemeleri bizim uluslararası Koç’luk Derneği’nin bağlı olduğu Dünya Koçluk Federasyonu’nda alınmış ilkelerdir. Türkiye’de henüz Koç’luk korunan bir kavram değildir. O yüzden ilk okulu bitiren bir kişi dahi ‘Koçum’ diye ortaya çıkabilir. Bu örnekleri son senelerde yeterince gördük. Hiç bir eğitim almamış, hiç bir yaşam tecrübesi olmayan kişiler kendilerini yaşam koçu olarak lanse ettiler. Bu da doğal olarak mesleğin karalanmasına ve yanlış algılanmasına neden oluyor.

Koçluk relatif yeni bir meslek. İlk defa 30 sene kadar önce Amerika’da, daha sonra Avrupa’da uygulanmaya başladı. 15 senedir de Türkiye’de, burada bu uygulamayı başlatanlar, eğitimlerini Amerika veya Avrupa’da aldılar. Son senelerde de çeşitli kuruluşlar Koç’luk eğitimi vermeye başladılar. Koç eğitimini Türkiye’de alanları psikiyatri ve psikoloji, ekonomi ve organizasyon hakkında bilgili olamaları bence önkoşuldur.  Bu mesleklerden olup üzerine Koçluk eğitimi alanlar tercih edilmelidir.

 

Koçluğun Türkiye’de de resmi tanımlı bir sıfat olması lazımdır. Bunun için koçluk eğitimini belirli bir branşta eğitim gördükten sonra Avrupa’da olduğu gibi 2 yıllık hazırlama seminerleriyle yapılabileceği gibi, ayrıca koçlara yönelik belirli sınavların geçirilmesi lazım. Koçluğun meslek olarak benimsenmesi ancak bunun ciddi bir tanımının yapılmasıyla olabilir. Yoksa meslek olarak benimsenmemesi veya herkezin kendini koç olarak lanse etmesi bu branşın kamuoyunda değerini de düşürür.

 1. Yaşam Koçu olabilmek için nasıl bir eğitim almak gerekiyor? Yaşam Koçu eğitiminden bahseder misiniz?

Özellikle ekonomide koçlukta bireylerin özgüveninin arttırıldığı gibi olayları daha ciddi takip etmesi  görüşülecek kişiyi daha iyi tanıması amaçlı çalışmaları içerir. İş yaşamında ise bu özgüvenin dışında olayları sentezleme gücünün verilmesi gereklidir.  Özel yaşamda insanlara kattıklarında, özellikle sporcularda ve sanatçılarda da bir kamuoyunda olaylara gösterilen değerlendirmeleri arttırmaktadır. Bu konuda en iyi örnekleri koçlarla çalışan banka ve finans konusunda çalışan kuruluşlarda görebiliriz.
Kaba olarak Koçluğu 2’ye ayırabiliriz;

_Bireysel koçluk ve
_Kurumsal koçluk olarak.

Bireysel Koç’lukta kişilere; özel yaşam koçluğu, anne baba koçluğu,öğrenci koçluğu, sanatçı koçluğu, sporcu koçluğu ve politik koçluk ama özellikle kariyer liderlik ve yönetici koçluğu gelir.

Kurumsal koçlukta da çalışanlar günlük ve haftasonu koçluk programları organize edilmektedir.

Son senelerde yaşam koçluğu medya ve ünlüler sayesinde çok moda oldu. Yaşam koçluğu kavramı altında, stil danışmanlığının yaptığı işler bile anlaşıldı.

Ama insanlar koçluk seçimi ve ne istedikleri konusunda daha özenli ve dikkatli olmaya başladılar. Koçluk hizmeti için başvurmadan internetten araştırma yapıp ciddi bir eğitim alıp almayacaklarını inceliyorlar.

Bazı kişilerde psikiyatra ve psikoloğa gitmenin bir eksiklik olduğunu düşündüklerinden koça gitmenin daha nötr olduğunu düşünüp koçları tercih ettiler. Baktığımızda özel problemleri olandan, tutun uyum bozukluğu yaşayan yeni evli ve yeni anne babalar, sanatçılar, sporcular, liderler, yöneticiler koçluğu tercih ediyor.

Türkiye’de yatırım yapan ve mümessillikleri bulunan yabancı şirketlerin kurumsal koçluk uygulamaları, ekonomide kendisini kanıtlamış modern sistemle yönetilen Türk şirketlerinin de kurumsal koçluğun globalleşen ve devamlı değişen dünyadaki önemini anlayıp şirket politikaları olarak benimsemeleri ve onların öncülüğünde ve rol modeliyle koçluğa olan ilgi başka kuruluşlar tarafından da gittikçe ilgi görmeye başladı.

Şubat 2012 itibari ile Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği üye sayısı 207’dir. Ama bunların dışında da kayıtsız profesyonel koçlar vardır. Birkaç istisa hariç hemen hemen hepsi İstanbul’da aktifler.

 1. Yaşam Koçluğu hangi bilim ya da bilimlerden yararlanıyor?

Gelecekte kurumsal koçluğa daha fazla ihtiyaç olacak. Türkiye’nin şu andaki ve yapılan tahminlerde de öngördüğü gibi ekonomik büyüme hızı devam edecek. Bu, kurumsal koçlara olan ihtiyacın artması demek. Bu, ilk önceleri büyük endüstri şirketlerinde mümkünken gittikçe orta ve küçük büyüklükteki işletmelerde de koçluk uygulamaları yerleşecek.Yaşam koçluğu özellikle tıptan, psikiyatriden,psikolojiden yararlanır ama yaşam koçlarının ekonomik alanlarda bilgi sahibi olması ve hizmet verecek olduğu branşlarda da eğitim görmesinde yarar vardır. Almanyada bu konuda çok ciddi eğitim verilmektedir. Psikiyatri, psikoloji ,ekonomi, sanat dünyasına yönelik branşlarda bunda yararlı olur.

 1. Üniversitelerin yaşam koçluğu alanında ne gibi çalışmaları oluyor, bu çalışmaları yeterli buluyor musunuz?

Üniversitelerin yaşam koçluğu alanında yaptığı çalışmaların artmasını diliyoruz. Bu konu yeni olduğu için Türkiye ‘de eğitim veren kuluşların az olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konuda önemli gelişmeler olacağından hareket ediyorum.

 

 1. Kimler Yaşam Koçu’ndan istifade edebilir? Mesela siyasilerin, bürokratların, kanaat önderlerinin Yaşam Koçları ile çalışmaları ne gibi artıları beraberinde getirebilir? Örneklerle açıklar mısınız? Dünyada Yaşam Koçları ile çalışan önemli liderler kimlerdir?

15 yılın üzerinde Almanya’da bu konularda çalışma yapmış kişi olarak yeni kurulacak TAVAK Vakıf Üniversitesinde bir Uluslararası Koçluk Enstitüsü kurmuş bulunmaktayız ve bu konularda çalışma yapan, yapmak isteyen kuruluşlara, enstitülere ve bireylere hizmet vermekteyiz.

Avrupa’nın 2002-2007 yılları arasında toplam %7 büyüdüğü bir konumda aynı süreçte Türkiye’deki büyüme hızının %42,4 olması Türkiye’nin bir çok alandaki atılımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu da Türkiye’de koçlara olan ihtiyacın en büyük belirtisidir.

 1. Türkiye’de yaşam koçluğunun algılanma biçimi hakkında bilgi verir misiniz? Ülkemizde yaşam koçluğu denilince sanki maddi imkanları güçlü/ seçkinci sınıfın kullandığı bir alan gibi algılanıyor. Yaşam koçluğunu maliyet bazında değerlendirir misiniz?

Yaşam koçluğu hizmetleri  pahalı hizmetler değildir. Bilgi ve deneyimlerine göre  45 Dakikalık ücretler  150TL ile 500 TL arasında değişmektedir. Tabiki devamlılığı, kimlere nasıl verildiği önemlidir.Yukarıda saymış olduğum gibi politikacı, sanatçı,sporcu, belediye başkan adayı üniversiyete hazırlanan gençlerimizden, stres altında çalışan tüm bireylerin bu hizmeti almasında yarar vardır.Maaliyet bazında değerlendirdiğimiz zaman akılcı bir yaşam koçu insanları hedeflerine yöneltmek için insanlardan fazla bir maaliyet almadan bu hizmetleri gerçekleştirmelidir.

 1. Yaşam Koçluğu’nun geleceğini ülkemiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaşam koçluğunun geleceği ülkemiz açısından çok önemlidir. Türkiye son 10 yılda% 59 luk bir büyüme hızını gerçekleştiren bir ülkedir. İhracatımız artarken yatırımlarımızda giderek katlanmaktadır. Bu branşlarda çalışan arkadaşlarımızın ciddi olarak çalışması yararlıdır. BU konuda bu branşa gireceklerin yetenekli olması şarttır.

 1. Konuyla paralel son olarak eklemek istediklerinizi aktarır mısınız?

 

Son olarak International Coaching Institute’ un hizmetlerinin herkes tarafından alınabileceğini dile getirmek istiyorum. Bizimle temasa geçmek isteyenler İnternet sayfasından ve ya e- maille erişebilirler. Gelişen Türkiye’nin daha fazla koçlara ve koçluk enstitülerine ihtiyacı vardır.

 

tarafsiz haberler