Ana Sayfa / Basından / YENİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNE BENZİYOR

YENİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNE BENZİYOR

Hükümet yeni hazırlamış olduğu 4+4+4 yasa teklifini büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı dahil eğitim sistemindeki etkili bütün kurumları da saf dışı bırakarak doğru olduğuna inandığı Alman okul sistemini Türkiye’ye uyarlamaya karar vermiştir. Burada bir defa daha görüyoruz ki eğitim gibi çok önemli konularda, yetkili ve etkili kurum ve kuruluşların ve tarafların konsensusu olmadan, yukarıdan inme kararlar ters tepiyor. Almanya eğitim sistemi iyi olsa bile, bunun mutlaka Türkiye şartları da göz önüne alınarak bu işin uzmanlarının da fikirleri alınarak uyarlanması gereklidir. Şu son günlerde hemen hemen her kesimden gelen eleştiriler ve tepkiler sonucu hükümet açık eğitimin birinci 4 yıl yerine ikinci 4 yıldan sonra yapılmasını öneriyor.Yeni yasa önerisinde okul öncesi eğitime yer verilmemiş. Okul öncesi eğitimi çocuğun sosyalleşmesini, akranlarıyla iletişimde özgüvenini ve ilişkilerini pekiştirmeyi öğrenmesi kurallarını ve sınırlarını öğrenmesi okula hazırlık açısından çok önemli bir süreçtir. Bu süreç Almanya’da üç yaşından altı yaşına kadar üç seneyi kapsar ve son senesi okula hazırlık sınıfıdır. Böylelikle çocuk okula yumuşak bir geçiş sağlar. Ana okulu eğitimde olmazsa olmazlardandır.

ALMAN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ
Bur da Alman 4+4+4 eğitim sistemine değinmek istiyorum. Almanya 16 ayrı eyalete ayrılmıştır ve eğitimde her bir bölgenin ayrı uygulama sistemi mevcuttur. En başarılı bölge Bayern ve Baden Wüttermberg eyaletleridir. Ölçü burada eğitime tabi olan çocukların başarı oranlarının çok yüksek olmasıdır. Almanya’daki halihazırdaki sistem 4 sene temel eğitim ve akabinde çocuğun yetenek ve notlarına ve ailelerin isteklerine bağlı devam edeceği okula karar vermesi şeklindedir. Karşılaştırmalı olarak Türkiye yoksul ailelerin kızları dördüncü sınıftan sonra ilk okula veya orta okula, onuncu sınıfa kadar devam etmesi ve akabinde meslek eğitimine devam etmesi; dördüncü sınıftan sonra on ikinci sınıf sonuna kadar lise eğitimine karar verilmesidir. Almanya’da meslek eğitiminin seçilmesi ve başlaması 14-15 yaşlarına denk geliyor, Almanya’nın uluslararası eğitim istatistiklerinde geri sıralara düşmeye başlaması ile bu uygulamadan vazgeçmeye karar vermişler ve yeni düzenleme hazırlıklarına başlamışlar. Bu yüzden daha önce denenmiş bir sistemi gözü kapalı üstlenmeden önce sistemin iyi ve kötü taraflarını iyice irdeleyip kötüleri ayıklayıp Türkiye şartlarına adapte etmek gerekir. Ayrıca PISA (Uluslararası Öğrenci Araştırmalarını Değerlendirme Programı)’nın ölçümlerine baktığımız zaman 4+4+4 sisteminin örnek alındığı Almanya öğrencilerin başarı düzeyleri konusunda Kore, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerden sonra gelmektedir. Türkiye’nin söz konusu bu ülkelerden aynı kategoride çok geride kaldığı aşikardır, fakat eğer bir ülke örnek alınacaksa bu neden daha yüksek başarıların elde edildiği diğer ülkeler olmasın? Mesleki yön için karar verme yaşı bu önerilen sisteme göre 14-15’e denk gelmektedir. Bu yaş ergenlik dönemine isabet eder. Ergenlik çocukların yetişkinlik dönemine hazırlık zamanıdır. Ergenlik kızlarda 10-12 erkeklerde 11-14 yaşlarında başlar. Bu dönem gençlerin davranışları ve ruh alemleri, ani iniş çıkışlara maruz kalır ve riskli davranış ve kararların dönemidir. Bu dönemde gençleri özel ders programlarıyla kendilerini koruma, karar verme açısından duyarlı hale getirip destek verilmesi gereklidir. Bu dönemde gençler yeni fikirlere açık, karar verme konusunda yeteneklerini geliştirmek isterler. Bu aşamada gençlerin onların yaşına uygun ilginç programlarla bilinçlendirilmesi hedef alınmalıdır.

Ülkemizde nüfusun dörtte birini gençler oluşturmaktadır, ama gençlerin bu çok özel ve zor döneminin sorunları ve çözümleri konusunda bir destek programı bulunmamakta ancak gençler bu zor ve sorunlu olabilen bu dönemde yalnız bırakılmamalıdır. Türk Eğitim sisteminde uygulanacak değişiklikler özellikle kız talebelerin 11-12 yaşlarında evlerde özel eğitime ve erkekleri erken yaşta çıraklık eğitimine mahkum etmektedir.

tarafsiz haberler