Ana Sayfa / Basından / KOÇ TOOL’U NEDEN ÖNEMLİ?

KOÇ TOOL’U NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en önemli koç tool’u ‘’hiç kimse ada değildir’’ metodu olarak tanımlanabilir. Herkese çok yararlı olan sistematik analiz metotlarını kullanan ve insanların durduğu yeri belli eden bir metottur.
Bu konuda eğitim almış ve hakikaten koçluk kariyerine sahip kişiler, özellikle eğitimleri psikiyatri ve psikoloji olan insanlar bu metodu Avrupa’da severek kullanırlar.
Koç tool’unu iyi anlamak lazım. Bu metot birçok yaşam alanına angaje edilebilir ve birçok hayat kesitleri bunun etkisi ile incelenebilir.

Bunları 4 başlıkta toplamak mümkündür:

  1. Özel yaşam
  2. İş hayatı
  3. Sosyal angajman
  4. Sağlık

Gibi sistemler vardır. Bunları tabii ki başka alanlara da yaymak mümkündür.
Bu metot hem bundan yararlanan bireyin hem de buna yön veren koçun hareket merkezini oluşturur. ‘’Kimse Ada Değildir’’ her durumda bir psikolojik daire oluşturur ve olayların derinliklerine inilmesini sağlar. Olayı daha geniş olarak açıklarsak bireylerin hem kendi çevresinden etkilendiğini ve hem de kendilerinin çevresine büyük etki yaptığını görürüz. Gündelik yaşamımızda bunu bir analiz edersek birçok alanda bunun doğru olduğu ortaya çıkar.

Bireyler nasıl çevresinden etkilenir, komşularından, dostlarından, okuduklarından buna karşılık aynı bireyler ailelerini ve çevresini nasıl etkiler bunlar ortaya çıkarılabilir. Bireyin kendisinde veya çevresinde bir değişiklik olursa karşılıklı etkilenme daha iyi ortaya çıkar.

Bu koç tool’u bireylerin özellikle ilişkilerine ve hayattaki rollerine etki eder. Bu işte koç olarak yön veren kişi bu metodu uygularken bireylerin etken gücünü ve zayıf taraflarını tespit edip bunlara düzeltme şansına sahip olur. Bunu yaparken ciddi derin sorular sorulmalı ve yansıtacak konumlar ortaya çıkarılmalıdır.

KOÇ TOOL’UN KULLANILDIĞI ALANLAR
Koçluk çalışmalarında koçluk tool’u ilk olarak bir geliş sorgusu ile başlar ve bu çerçevede sorunlar ortaya çıkarılır.
Koçtan yararlanan bireyin sorular ile çevresinden aldığı etkiler tespit edilir.
Koç bir analiz enstrümanı ile bireyin değer verdiği konu ve kişileri ortaya çıkarır ve bunu yaparken bir resim çizer. Bireyin problemlerinde etkili olan olaylar bu şekilde ortaya çıkarılır. Koç tool’u hedefe ulaşmak için derinlemesine bir inceleme sağlayan bir metottur. Koç tool’u bugüne kadar Türkiye’de fazla uygulanmayan ve fazla da bilinmeyen bir metottur. Bu metodun derinliğinin özellikle Almanya olmak üzere Hollanda ve Avrupa Birliği’nin birçok farklı ülkesinde incelendiğini görüyoruz.
Koç tool metodu Türkiye’de psikoloji dalında ve psikiyatride daha derin bir şekilde ele alınma ve öğrenimlerde bunlar ortaya çıkarılmalıdır.
Koç tool’u yapacak kişilerin öğrenim dışında da seminer ve kurslardan geçmelerinde yarar vardır. Bu şekilde Türkiye gibi her geçen gün sorunları artan bir ülkede bireylerin çevreden etkilenişleri veya çevreyi etkileyişeleri de ortaya çıkarılır.

tarafsiz haberler